Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven

Inschrijven doe je door te klikken op de inschrijflink bij de workshop. Je krijgt dan een inschrijfformulier dat je kan invullen en verzenden.

Je ontvangt vervolgens per mail een bevestiging, met de vraag om het cursusgeld (of het voorschot als dat voorzien is) over te schrijven. In de mededeling van de overschrijving moet je je naam + de gekozen workshop vermelden.

Na betaling van het cursusgeld (desgevallend het voorschot) is je inschrijving definitief. De volgorde van betaling is doorslaggevend bij een teveel aan inschrijvingen.

Opgelet: voor workshops die in samenwerking met derden georganiseerd worden, verwijst de inschrijflink soms naar de website van de partnerorganisatie. Je moet dan de aanwijzingen van deze organisatie volgen.

Betalingsgegevens

De Parel, de Kerchovestraat 3, 9180 Moerbeke- Waas

Bank: NewB: BE16 9660 1307 4674 op naam van Vienne

Ondernemersnummer (vrijgesteld van BTW wegens kleine onderneming): BE 0810 751 734

Annulatie

Wanneer je onverwacht niet kan deelnemen en annuleert, dan betaal je tot één maand voor de activiteit € 15,00 administratiekosten.

Indien je annuleert in de periode tussen één maand en 14 dagen voor de startdatum, ben je 50% van het bedrag verschuldigd.

Wanneer je minder dan twee weken voor de aanvang van de activiteit annuleert, ben je het hele bedrag verschuldigd (tenzij je zelf een vervanger aanbrengt).

Breek je een workshop voortijdig af, dan kan het cursusgeld niet terug betaald worden.

Wanneer de activiteit door ons wordt geannuleerd (te weinig inschrijvingen, corona-maatregelen, …) word je zo snel mogelijk verwittigd en betalen wij het gestorte geld volledig terug.

Is de cursus bij jouw aanmelding volgeboekt, dan kom je op een wachtlijst terecht. Je wordt hiervan via email op de hoogte gebracht. Komt er alsnog een plaats vrij, dan word je gecontacteerd in volgorde van aanmelding.