portfolio

Eenzaamheid: de kunst van het alleen-zijn

 

Wees niet bang om eenzaamheid onder ogen te zien.
Het is een unieke kans om vriendschap te sluiten met jezelf.”
(Tibetaanse spreuk)

In de verschillende fases van ons leven gaan we vaak door een periode van eenzaamheid. Achteraf blijkt soms dat deze periode van alleen-zijn belangrijk was: door de diepere confrontatie met onszelf kan dit een sleutel zijn tot een nieuwe wending in ons leven.

Maar eenzaamheid kan pijn doen. Het gevoel er alleen voor te staan, een emotionele leegte, angstig in sociale contacten, bang om moederziel alleen thuis te zitten, verlangen naar steun en gedragen zijn, hopend dat een nieuwe intieme relatie eindelijk alle zorgen en onzekerheid zal oplossen …

Het lijkt op het eerste gezicht zo dat de oplossing van jouw eenzaamheid bij de ander ligt. Dat is slechts gedeeltelijk juist. De ander kan jouw eenzaamheid tijdelijk verlichten, maar niet oplossen. P. Lampe schrijft: “Het omgekeerde van eenzaamheid is niet samenhorigheid, maar eenwording met jezelf. Want eenzaamheid is in werkelijkheid verwijderd zijn van het eigen zelf.”

In deze workshop vertrekken we vanuit bovenstaande invalshoek. We gaan dus niet werken aan het leggen van contacten met anderen. We gaan op verkenning naar de relatie die we met onszelf hebben.

In de eerste sessie staan we onszelf toe om onze eenzaamheid te leren kennen, al zijn nuances en verschijningsvormen te exploreren en hierover uit te wisselen met de anderen in de groep. Vervolgens leren we manieren om onze eenzaamheid in de ogen te kijken en tegelijk rustig bij onszelf te blijven. We oefenen met het ontwikkelen van een positieve relatie met onszelf en gaan op zoek naar steunpunten of ankers die kunnen helpen om vriendschap met onszelf te sluiten. Ook de steun en het uitwisselen in groep is belangrijk: je moet het zelf doen, maar niet alleen. We verkennen nieuwe mogelijkheden tot authentiek contact met anderen. En misschien ontdek je zo dat alleen-zijn ook kansen en mogelijkheden biedt om te groeien van eenzaamheid naar eenheid.

We werken met verschillende werkvormen: gespreksrondes, ervaringsuitwisseling, meditatie, visualisatie, psycho-fysieke oefeningen, contactoefeningen, …

Terug naar overzicht

datum
locatie
begeleiding
Sammy Vienne
prijs
inschrijven
Date
24/01/2022
Category
Persoonlijke ontwikkeling
Client