portfolio

Op het kruispunt van persoon en werk

 

Zit er genoeg leven in mijn werk? Of zit er te veel werk in mijn leven?

Hoe is mijn leven als mensenwerker?

Waar sta ik in mijn loopbaan?

Werken in sociaal werk, welzijnswerk of in de hulp- en zorgverlening is ‘mensenwerk’: je werkt met mensen en je zet jezelf als mens en als professional in bij jouw begeleidings- en ondersteuningswerk.

In deze bijscholing verkennen we – samen met anderen – jouw loopbaanpad, op het snijpunt van persoon en professie. We zoeken de kronkels en kruispunten, de hoogtes en laagtes, de wegwijzers en waarschuwingsborden. En we kijken welke waardevolle voorwerpen je onderweg al verzameld hebt, die je mee kunt nemen als steun voor de toekomst.

Programma

Levensloop en loopbaan beïnvloeden mekaar wederzijds. We spreken dan ook over jouw ‘levensloopbaan’. Net zoals het leven zelf, kun je jouw loopbaan beschouwen als een pad. We kunnen samen kijken hoe jouw pad zich ontwikkeld heeft, en gebracht heeft waar je nu bent. Daar valt veel uit te leren voor jouw toekomst.

Deze bijscholing biedt de kans om bij je loopbaan stil te staan, op zo’n manier dat ook de relatie met wie jij bent en wil zijn, in beeld komt. En we kijken ook hoe de samenleving beweegt en hoe dat invloed heeft op wat jou van binnenuit beweegt:

 • Hoe ziet mijn loopbaanpad er uit?
 • Hoe beleef ik mijn werk?
 • Hoe verandert mijn werk door de (maatschappelijke) omstandigheden en hoe ervaar ik dat?
 • Wat geeft me energie, wat kost me energie?
 • Hoe (on)duidelijk is mijn mandaat en hoe verhoud ik me als persoon hiertoe?
 • Welk soort hulpverlener en sociaal werker ben ik? En wil ik dit ook?
 • Wat zijn mijn belangrijke waarden en drijfveren?
 • Hoe beïnvloedt mijn persoon de manier waarop ik mijn werk doe? Wat wil ik hierin behouden, wat wil ik veranderen?
 • Hoe zit het met de balans van geven en nemen in mijn werk?
 • Wat zijn mijn ‘crazy-makers’ en mijn ‘verleiders tot over-inzet’?
 • Komen mijn kwaliteiten en wie ik ben, voldoende aan bod in mijn werkleven?
 • Welke lessen heb ik al geleerd uit mijn loopbaan en hoe kan ik die meer waarde geven?
 • Hoe beïnvloedt mijn leeftijd mijn werkbeleving en mijn verwachtingen?
 • Hoe zie ik mijn werk-toekomst, welke scenario’s leven in mij?

Via eenvoudige opdrachten en oefeningen verkennen we jouw levensloopbaan. We werken met gesprek, creatieve opdrachten, visualisatie, lichaamsbeleving, zelfreflectie, … Jouw levens- en werkervaringen zijn het uitgangspunt; de wisselwerking met lotgenoten is hierbij een steun.

Terug naar overzicht

datum
locatie
begeleiding
Sammy Vienne
prijs
inschrijven
Date
10/08/2019
Category
Professionele ontwikkeling
Client