portfolio

Werken met levensloop & levensverhaal

 

Methodisch aan de slag met levensloop en levensverhaal van cliënten of deelnemers

In heel wat situaties kom je als sociaal werker in aanraking met de levensgeschiedenis van de cliënt of deelnemer. Deze ‘biografie’ bevat allerlei positieve elementen die als hulpbron kunnen ingezet worden, maar ook ervaringen die belemmeren en die tot overlevingsstrategieën geleid hebben.

Het levensverhaal is een dankbaar aanknopingspunt in diverse sociaal-werk-situaties: hulpverlening, vormingswerk, werkzoekendenbegeleiding, loopbaanbegeleiding, seniorenwerk, sociale cohesie, … . Er zijn heel wat (creatieve) werkvormen en technieken die zowel in individuele als in groepssettings kunnen ingezet worden om te “snuffelen aan je levensloop” en om hieruit energie en inspiratie te putten. Het simpele feit dat mensen vaak beginnen te glunderen als ze over hun leven kunnen vertellen, illustreert dit. Maar het gaat ook verder en dieper: men kan er kracht, heling en verbinding uit putten. Het gebruik van de biografische invalshoek is ook een krachtige manier om “betekenisgeving en zingeving” in de begeleiding en ondersteuning een plaats te geven, op zo’n manier dat de deelnemer of cliënt eigenaar blijft van zijn of haar proces. Terugkijken op je eigen levensloop opent de mogelijkheid om een ‘rode draad’ te ontdekken of om een nieuwe betekenis te geven aan wat het leven gebracht heeft.

Doelgroep

Hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, dienstverleners, animatoren, begeleiders … die met met het levensverhaal van hun deelnemers of cliënten aan de slag willen.

Doel

  • Je leert achtergronden en het basismodel van biografisch werken kennen.
  • Je verwerft inzicht in de samenhang van levensloopprocessen (chronologisch perspectief en dieptelagen in de mens)
  • Je ontdekt heel wat methoden en technieken om het levensverhaal in kaart te brengen of bespreekbaar te maken
  • We onderzoeken samen de mogelijkheden om de biografische invalshoek te integreren in je eigen werk

Data en inhoud

avondlezing + 3 volle dagen

i.s.m. de Arteveldehogeschool Gent

Terug naar overzicht

datum
locatie
begeleiding
Sammy Vienne
prijs
inschrijven
Date
20/01/2020
Category
Professionele ontwikkeling
Client