portfolio

Zelfzorg voor hulp- en zorgverleners

 

Zorg dragen voor jezelf betekent er meer kunnen zijn voor anderen

Als zorg- of hulpverlener ben je er op gericht om te “geven”: je geeft zorg, aandacht, steun, hulp, begeleiding, …  Om goed te kunnen zorgen voor anderen is het echter nodig om goed voor jezelf te zorgen. Als je goed zorg draagt voor jezelf als hulpverlener, heb je meer in huis om iets waardevols te bieden aan de anderen.

Het is ook belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen te grote betrokkenheid of juist te grote afstand. Dit evenwicht is niet altijd eenvoudig; het is soms nodig om even een stap terug te zetten en ervaringen uit te wisselen met collega’s.

Als zorg- en hulpverlener is de persoon die je bent, een belangrijk instrument in de relatie met de zorgvrager. Je neemt onvermijdelijk jezelf mee in de zorgcontacten die je hebt. Het is dan ook belangrijk om je goed te voelen in je job.

Deze vormingsdagen bieden je de gelegenheid om  stil te staan bij jezelf en bij je evolutie als zorg- en hulpverlener.

Dag 1: stilstaan bij jezelf, je werk en je persoonlijke kracht (her)ontdekken

 • Hoe beleef ik mijn werk ?
 • Wat geeft me energie, wat kost me energie ?
 • Hoe ben ik geëvolueerd in mijn rol als zorg- of hulpverlener ?
 • Wat zijn mijn talenten, kwaliteiten en valkuilen
 • Hoe beïnvloedt mijn leeftijd mijn werkbeleving en mijn verwachtingen ?
 • Balans privé-werk ?

 Dag 2: zelfzorg nader bekeken

 • Verschillende domeinen van zelfzorg verkennen voor jezelf
 • Welk soort zorg- of hulpverlener ben ik in het contact met cliënten?
 • Hoe ga ik om met afstand en nabijheid en met grenzen stellen ?
 • Bij de ander aanwezig zijn en tegelijk voor mezelf zorgen, hoe doe ik dat ?
 • Hoe functioneer ik in de communicatie met cliënten/bewoners en met collega’s ?

Naast informatie en toelichting, werken we vooral met praktische ervaringsoefeningen: gespreksrondes en ervaringsuitwisseling, creatieve werkvormen, reflectie en introspectie, psycho-fysieke oefeningen, biografische en loopbaan-opdrachten, …  We spelen in op de ervaringen, vragen en interesses die leven bij de deelnemers. Deelnemen betekent dat je bereid bent je eigen ervaringen en knelpunten in te brengen.

Terug naar overzicht

datum
locatie
begeleiding
Sammy Vienne
prijs
inschrijven
Date
04/01/2020
Category
Professionele ontwikkeling
Client