Privacybeleid

Privacybeleid

De Parel hecht veel belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van zijn contacten, deelnemers en cliënten.

Doel

Persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. volgende doeleinden:

  • het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en bekendmaking van onze activiteiten
  • het vlot organiseren van de deelname aan onze activiteiten (voorafgaande info, nazorg, afhandeling van betaling)
  • individuele begeleiding van cliënten

Soort gegevens

We verwerken volgende gegevens

  • abonnees nieuwsbrieven: e-mailadres, naam & voornaam, datum van aanmelding
  • deelnemers aan workshops: e-mailadres, naam & voornaam, adres, telefoon, leeftijd, facturatiegegevens
  • cliënten: idem als bij deelnemers aan workshops

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden nooit aan derde partijen doorgegeven. Uitzondering: bij een workshop met co-begeleiding krijgt de co-begeleider inzage in de gegevens van de deelnemers. Een co-begeleider kan enkel mits jouw persoonlijke toestemming gebruik maken van deze gegevens. Met co-begeleiders maken wij in die zin steeds een overeenkomst.

Bewaartermijn

De Parel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. We hanteren de volgende termijnen:

  • nieuwsbrieven: tot betrokkene zelf opzegt
  • deelnemers workshops en cliënten: 10 jaar

Beveiliging

Slechts één persoon (Sammy Vienne) heeft toegang tot de persoonsgegevens. De gegevensbestanden zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.

Aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt via ‘opting in’; de nieuwsbrief bevat steeds een uitschrijflink en de mogelijkheid om zelf je gegevens aan te passen.

Vragen of opmerkingen die je niet via eigen beheer van je gegevens  (mailchimp bij nieuwsbrief) kunt oplossen, kun je richten aan: info@parelsgewijs.be.